Bức Tranh tương lai của khu vực Mỹ đình

I. BỨC TRANH TƯƠNG LAI CỦA KHU VỰC MỸ ĐÌNH  Mỹ Đình luôn là mảnh đất màu mỡ đối với các nhà đầu tư bởi sự đồng bộ và hiện đại từ hệ thống cơ sở hạ tầng như: giao thông – giáo dục – y tế – hành chính – thương mại.  … Đọc tiếp Bức Tranh tương lai của khu vực Mỹ đình